You're Using Your Monitor WRONG! (Here's How to Fix It)

You're Using Your Monitor WRONG!  (Here's How to Fix It)  

 5. Link Tải

You're Using Your Monitor WRONG! (Here's How to Fix It) 2

>>>Link TẢI XUỐNG TRỰC TIẾP

>>>LINK TẢI NHANH

Xem ngay video You're Using Your Monitor WRONG! (Here's How to Fix It)

Khi bạn nhận ra mình đã làm sai trong suốt thời gian qua … 😬 ⇒ Đăng ký kênh để biết những biểu tượng cảm xúc đặc biệt, những video sớm và hơn thế nữa! Hãy xem tại đây: Bài viết HowToGeek trên Windows Photo Viewer: ▼ Dấu thời gian: ▼ 0:00 – Giới thiệu 1:58 – Khái niệm cơ bản về quản lý màu 5:49 – Demo: Tại sao cấu hình màu lại quan trọng 8:24 – Khi cấu hình ICC được sử dụng 9:45 – Nơi lấy hồ sơ ICC 10:48 – Tại sao lại sử dụng hồ sơ của bên thứ ba 14:11 – Cài đặt hồ sơ ICC 18:04 – Thêm ghi chú sau khi cài đặt 19:23 – Xem ảnh Windows cũ ▬▬▬▬▬▬ Bán phần cứng của tôi và thiết bị.

You're Using Your Monitor WRONG! (Here's How to Fix It) “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=FdFpJFSTMVw

Tags của You're Using Your Monitor WRONG! (Here's How to Fix It): #You39re #Monitor #WRONG #Here39s #Fix

Bài viết You're Using Your Monitor WRONG! (Here's How to Fix It) có nội dung như sau: Khi bạn nhận ra mình đã làm sai trong suốt thời gian qua … 😬 ⇒ Đăng ký kênh để biết những biểu tượng cảm xúc đặc biệt, những video sớm và hơn thế nữa! Hãy xem tại đây: Bài viết HowToGeek trên Windows Photo Viewer: ▼ Dấu thời gian: ▼ 0:00 – Giới thiệu 1:58 – Khái niệm cơ bản về quản lý màu 5:49 – Demo: Tại sao cấu hình màu lại quan trọng 8:24 – Khi cấu hình ICC được sử dụng 9:45 – Nơi lấy hồ sơ ICC 10:48 – Tại sao lại sử dụng hồ sơ của bên thứ ba 14:11 – Cài đặt hồ sơ ICC 18:04 – Thêm ghi chú sau khi cài đặt 19:23 – Xem ảnh Windows cũ ▬▬▬▬▬▬ Bán phần cứng của tôi và thiết bị.

You're Using Your Monitor WRONG!  (Here's How to Fix It)

Từ khóa của You're Using Your Monitor WRONG! (Here's How to Fix It): download driver màn hình

Thông tin khác của You're Using Your Monitor WRONG! (Here's How to Fix It):
Video này hiện tại có 685220 lượt view, ngày tạo video là 2021-07-31 21:30:05 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=FdFpJFSTMVw , thẻ tag: #You39re #Monitor #WRONG #Here39s #Fix

Cảm ơn bạn đã xem video: You're Using Your Monitor WRONG! (Here's How to Fix It).