Ratchet and Clank A active in Time: Final Boss + Ending Scene

Ratchet and Clank A active in Time: Final Boss + Ending Scene  

>>>Link TẢI XUỐNG TRỰC TIẾP

>>>LINK TẢI NHANH

 5. Link Tải

Ratchet and Clank A active in Time: Final Boss + Ending Scene 2

Ratchet and Clank A active in Time: Final Boss + Ending Scene


Danh sách phát: Gameplay của Ratchet and Clank A active in Time 2009 trên PS3. Alister Azimuth Trùm cuối cùng + Cảnh cuối cùng. LỊCH SỬ: Ratchet đã biết rằng sự biến mất của Clank là do Dr. Nefarious, và anh ta lên đường để cứu bạn mình. Trò chơi xen kẽ giữa Ratchet khi anh ta tìm kiếm Clank và Clank khi anh ta khám phá đồng hồ lớn. Cả hai tìm hiểu về quá khứ của họ và cuối cùng phải quyết định xem liệu tương lai của họ có còn nằm bên nhau hay không. Trò chơi: Ratchet and Clank A active in Time Nhà phát triển: Insomniac Games Nhà phát hành: Sony Computer Entertainment Platform: PS3.

Ratchet and Clank A active in Time: Final Boss + Ending Scene “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=rFeup5WQg5c

Tags: #Ratchet #Clank #active #Time #Final #Boss #Scene

Từ khóa: active game,ratchet and clank a active in time final boss,ratchet and clank a active in time ending scene,ratchet and clank alister azimuth,ratchet and clank a active in time bosses,ratchet and clank a active in time no commentary,ratchet and clank ps3 final boss,jaguar550

 

>>>Link TẢI XUỐNG TRỰC TIẾP

>>>LINK TẢI NHANH