game dev tycoon active linux fr

game dev tycoon active linux fr  

>>>Link TẢI XUỐNG TRỰC TIẾP

>>>LINK TẢI NHANH

 5. Link Tải

game dev tycoon active linux fr 2

game dev tycoon active linux fr


1. Tải xuống tệp lưu trữ 2. Giải nén tệp thứ 2 3. Thực thi tệp gamedevtycoon.exe với wine 4.jouer et amuser vous bien … 1: tải xuống wine trên hệ điều hành của bạn: ubuntu: official site: lien du jeu active: note 1: trò chơi cũng chạy trên Windows note 2: như bạn có thể thấy trong video có một lỗi nhỏ, trò chơi có màn hình trống ở vị trí cục bộ, để thay đổi nó bạn phải vào thông số; tùy chọn; hình vuông màn hình. lưu ý 3: các trò chơi có tiếng Anh theo mặc định, bạn có thể thay đổi chúng trong các tùy chọn. .

game dev tycoon active linux fr “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=LX4_rYPGNBM

Tags: #game #dev #tycoon #active #linux

Từ khóa: active game,GNU/Linux (Operating System),Game Dev Tycoon (Video Game),Windows,Video Game (Industry),Computer,ubuntu,Tutorial,tuto,tutoriel,hunsterheads,game,game de tycoon,Ubuntu (Operating System),active,gratuit,gratuitement,tut,let’s play,fr,vf,boblennon,facile,francais,jdg,aypierre,best game ever,speed run,cheat,paths fr,download,telecharger,free

 

>>>Link TẢI XUỐNG TRỰC TIẾP

>>>LINK TẢI NHANH