Buổi chia sẻ luận văn hay 2012 (Phần 1) – PGS. TS. Hoàng Đình Chiến

Buổi chia sẻ luận văn hay 2012 (Phần 1) – PGS. TS. Hoàng Đình Chiến  

 5. Link Tải

Buổi chia sẻ luận văn hay 2012 (Phần 1) - PGS. TS. Hoàng Đình Chiến 2

>>>Link TẢI XUỐNG TRỰC TIẾP

>>>LINK TẢI NHANH

Buổi chia sẻ luận văn hay 2012 (Phần 1) – PGS. TS. Hoàng Đình Chiến


Trợ lý GS. Dr. Hoàng Đình Chiến đã tổ chức cùng các học viên của mình chia sẻ nội dung bài làm luận văn hay vừa qua, những khó khăn vướng mắc, hướng giải quyết… từ tinh thần tự học.

Buổi chia sẻ luận văn hay 2012 (Phần 1) – PGS. TS. Hoàng Đình Chiến “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=mjgS1Inn4hE

Tags: #Buổi #chia #sẻ #luận #văn #hay #Phần #PGS #Hoàng #Đình #Chiến

Từ khóa: luận văn,chống ngủ gật,phát hiện ngủ gật,xe tự hành,GPS,google map,điều khiển bằng cử chi,camera,open cv,PGS.TS Hoàng Đình chiến,HCMUT,Encoder,Bộ thu GPS,La bàn CMPS03,CMPS03,Board ARM Cortex-M3,Google Earth,robot,Board ARM STM32F103RDT6,RS232,Viola –Jones,Kalman Filter,Pandaboard,Board nhúng xử dụng vi xử lý ARM,Linux Ubuntu,phát hiện khuôn mặt,phát hiện tròng mắt,Transformer TF101,Galaxy i9003,Android.